Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
labyrint [bokmål/nynorsk]    Et (konstruert) system av ganger og veier der man skal finne frem fra et punkt til et annet. Finnes som virkelige veier og ganger, eller tegnet på en flate eller på et ark slik at man kan følge veien ovenifra. (anatomi) Organ i øret, kroppens balanseorgan. Lat. vestibulum.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
labyrint [norsk]    maze [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Labyrintitt [norsk]    svimmelhet, kvalme som starter brått.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
hekk-labyrint [norsk]    hedge-maze [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no