Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
ladet [norsk]    laden [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
opplade [norsk]    recharge [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
accolade [engelsk]    anerkjennelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Sjokolade [norsk]    Sjokolada [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Kokesjokolade [norsk]    Chocolate for making hot chocolate
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
lade, fylle, ladning, fylling, fyllingsgrad, lass [norsk]    charge [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen