Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
påfylle, fylle, lade opp [norsk]    recharge [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
initiere, klargjøre, preparere, avsikre, lade opp [norsk]    prime [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen