Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 9 nøyaktig(e)
lag [bokmål/riksmål/nynorsk]    en gruppe mennesker som driver med det samme. et sjikt.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lag [engelsk]    forsinking
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lag [svensk]    lov; rettsregel lake; løsning som brukes i matlaging, f.eks. av sukker
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lag [tysk]    Preteritum, 1./3. person entall av liegen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lag [norsk]    layer [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lag [norsk]    strata [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lag [norsk]    layer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lag [norsk]    bed [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lag [slang]    betegnelse på dårlig nettforbindelse, dårlig kontakt mellom klient og server slik at brukeren opplever det han / hun driver med på som "hakkete".
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
Ordbok / leksikon: 143 omtrentlig(e)
Slag [norsk]    Hit / kind [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
flag [engelsk]    (status-)flagg, statusindikator [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lags [engelsk]    ligger etter, forsinket [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Klag [forkortelse]    Klagesangene [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Slag [norsk]    Baute
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
lager [norsk]    stock [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lagre [norsk]    file [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lagre [norsk]    save [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lagre [norsk]    Save [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilag [norsk]    voucher [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lager [norsk]    warehouse [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forlag [norsk]    Publisher [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Avslag [norsk]    I avtaleretslig forstand en melding om at k..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Beslag [norsk]    Ting som antas å ha betydning som bevis, kan beslaglegges inntil rettskraft..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
jetlag [norsk]    jet(t)syke, jet(t)ørske, døgnvillhet [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lagune [norsk]    lagoon [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Avslag [norsk]    vedtak som betyr at vilkårene for den tillatelsen en person har søkt om, ikke er oppfylt. Avslag som er fattet av norske utenriksstasjoner eller politiet, kan påklages til UDI. Avslag som er fattet av UDI som første instans, kan påklages til Utlendingsnemnda (UNE). I asylsaker inkluderer avslag saker som er avslått etter en realitetsbehandling, saker som er avslått på bakgrunn av den nordiske passoverenskomsten eller fordi søkeren først har vært i et annet trygt asylland. Videre omfatter det saker hvor søkeren har søkt fra utlandet og av den grunn fått avslag.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Nedslag [norsk]    Landing [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
nabolag [norsk]    hood [engelsk]   caserio [spansk]   Nabolaget, The hood, el barrio, the projects.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
forslag [norsk]    proposal [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lagting [engelsk]    Lagtinget [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
ozonlag [norsk]    R59 [risikokode]   Farlig for ozonlaget.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
påslag [norsk]    markup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forslag [norsk]    proposal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunnlag [norsk]    bottomset beds [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sandlag [norsk]    sand bed [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
tilslag [norsk]    inrop [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Innslag [norsk]    Går du for høyt opp mot vinden, vil seilet "slå inn" i fremre del og snart begynne å blafre. - seilet har fått innslag. Alle lus på lo side flagrer.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Treslag [norsk]    Det finnes omtrent 20 forskjellige viltvoksende treslag i Norge. Av bartrærne er furu og gran de viktigste til bygningsformål. Når det gjelder løvtrær, er de viktigste bjørk og eik.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Oppslag [norsk]    to motstående sider i en trykksak.
Grafisk ordliste © Grøset
lagdele [norsk]    látnjat [samisk]   (v) (-nj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
lagdelt [norsk]    ládnjojuvvon [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Klubblag [norsk]    Club team  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lagesild [norsk]    Coregonus albula [latin]   ferskvann (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
grunnlag [norsk]    base amount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skrålag [norsk]    foreset beds [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lagt fram [norsk]    submitted [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lagtinget [norsk]    (the) Lagting [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
art; slag [norsk]    species [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lagdeling [norsk]    bedding [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lagformer [norsk]    bedforms [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lagdeling [norsk]    layering [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lagergang [norsk]    sill [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
seng, lag [norsk]    bed [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Lagtinget [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lagtinget [norsk]    (Stortinget) en fjerdedel av stortingsrepresentantene (41) velges til Lagtinget. Minst 3 dager etter at et lovforslag har vært behandlet i Odelstinget, kommer det opp i Lagtinget til debatt og avstemming. Lagtinget har sine møter i Lagtingssalen og blir ledet av Lagtingspresidenten.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Glideslag [norsk]    Furi-tsuki [japansk]   slag nedenfra og opp mot ansikt
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Lagdeling [norsk]    Struktur i sedimentære bergarter som kjennetegnes av primære forandringer i vertikal retning, eller i et hvilket som helst bergart som består av flere lag.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Lagergang [norsk]    Gangbergart som intruderes parallellt med plansstrukturen i en eldre bergart.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Bombeslag [norsk]    Bevegelig beslag som fester bommen til masten.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
drikkelag [norsk]    jugalmas [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
mellomlag [norsk]    bealaš [samisk]   (s) (-llaš-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Borettslag [norsk]    Co-operative housing organization
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lynnedslag [norsk]    Stroke of lightning [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lag 2-nett [norsk]    Nettverk som opererer på lag 2 i OSI-modellen. Se mer: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/itodoc/introint.htm#xtocid5
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
lovforslag [norsk]    Bill [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lag, dekke [norsk]    Stratum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lagerordre [norsk]    inventory order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Saltutslag [norsk]    Belegg forårsakes av salter som kommer ut fra det indre av et materiale, særlig murstein, og avsettes på overflaten.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Spikerslag [norsk]    Se bindingsverk/vegger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
prispåslag [norsk]    markup [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
datalinklag [norsk]    data-link layer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagergruppe [norsk]    storage group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mastebeslag [norsk]    Beslag på masten som bombeslaget passer til.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
smussomslag [synonym]    Varebind [norsk]   løst omslag som ligger utenpå boken. Boken har da gjerne helbind av skinn eller skinnimitasjon.
Grafisk ordliste © Grøset
Opsjonsslag [norsk]    Kjøps- eller salgsopsjon
Derivatordliste © Oslo Børs
kartgrunnlag [norsk]    set of basic map data [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
lagt i arkiv [norsk]    filed in the Archives [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lag myk kant [norsk]    feather [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lagerstyring [norsk]    inventory management [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagertilgang [norsk]    inventory receipt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nettverkslag [norsk]    network layer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagringssone [norsk]    store zone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Spelemannslag [norsk]    Traditional Norwegian orchestra
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lagfiskeskarv [norsk]    Little Black Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax sulcirostris [latin]   Vanligste skarv, men aldri tallrik.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lag, (gruppe) [norsk]    team [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lagringspunkt [norsk]    savepoint [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagringsenhet [norsk]    storage device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Betongtilslag [norsk]    Se: tilslagsmaterialer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
lagtingsmedlem [norsk]    member of the Lagting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
bydel, nabolag [norsk]    barrio [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Tvangsgrunnlag [norsk]    Et formelt grunnlag som må til for å kunne gå til tvangsfullbyrdelse av et ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
lagre; lagring [norsk]    storage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
reklameinnslag [norsk]    interstitial advertisement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagdelt driver [norsk]    layered driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagret visning [norsk]    saved view [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cerebralt slag [norsk]    - Det faktum at en pasient med kognitiv funksjonsnedsettelse har en cerebrovaskulær sykdom er et viktig kriterium for å diagnostisere vaskulær demens. Tidligere sykehusinnleggelse for hjerneslag, plutselige lammelser eller språkforstyrrelser og klinisk påvisning av spastisk pares støtter konklusjonen om at det foreligger hjerneslag.
Demensordliste © Pfizer AS
endringsforslag [norsk]    amendment [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
private forslag [norsk]    private proposals [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
dekke, underlag [norsk]    Stroma, -atis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lagopède [fransk]    rype [norsk]   grouse, ptarmigan [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
entropigrunnlag [norsk]    entropy pool [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omvendt oppslag [norsk]    reverse-lookup [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lagerbeholdning [norsk]    on-hand inventory [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omvendt oppslag [norsk]    reverse lookup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagringsområde [norsk]    store area [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sør-Trøndelag [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Avgiftsgrunnlag [norsk]    Den samlede verdi av avgiftspliktige midler som noen mottar fra samme giver/arvelater og som han får rådighet over til samme tid. Når midlene er verdsatt og fradragspostene er trukket fra, vil avgiften beregnes utfra dette avgiftsgrunnlaget.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
grunnlovsforslag [norsk]    proposed amendments to the Constitution [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Førerkortbeslag [norsk]    Et midlertidig vedtak om tilbakekalling av førerkortet fattet av politiet d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Lagopus leucurus [latin]    Hvithalerype [norsk]   White-tailed Ptarmigan [engelsk]   1 F Red Mountain Pass - CO 13.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lagidum peruanum [latin]    Northern Viscacha [engelsk]   3 Santa Eulalia Valley 31.8., 1 Abra Malaga 26.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lagertransaksjon [norsk]    inventory transaction [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lagre som e-post [norsk]    Save As E-mail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lagre som fil… [norsk]    Save As File… [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lagrede nettverk [norsk]    Saved networks [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vannførende lag [norsk]    aquifer [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
finér, tynt lag [norsk]    veneer [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
mistillitsforslag [norsk]    motion for vote of no confidence [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
ildsfarlig opplag [norsk]    stores of flammable goods [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Lagostomus maximus [latin]    Viscacha [norsk]   Plains Viscacha [engelsk]   1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lagerkost ABC-kode [norsk]    ABC code carrying cost [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ATM-tilpasningslag [norsk]    ATM adaptation layer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
produksjonsforslag [norsk]    planned production order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bestillingsforslag [norsk]    planned purchase order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lagrede prosjekter [norsk]    Saved Projects [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagret rekvisisjon [norsk]    saved requisition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagerføringsenhet [norsk]    stockkeeping unit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lagtingets president [norsk]    President of the Lagting [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Erstatningsgrunnlag [norsk]    Et minstevilkår for å kunne kreve erstatning er at det finnes et rettslig g..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Lagothrix lagothrica [latin]    Grå ullape [norsk]   Common Woolly Monkey [engelsk]   10 Manu Road 13.-14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lagarbeid, samarbeid [avløserord]    teamwork [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lag ny, opprett e.l. [norsk]    design [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
størrelsesoverslag [norsk]    size estimate [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lag-tabell-spørring [norsk]    make-table query [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overføringsforslag [norsk]    planned transfer order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vedta endringsforslag [norsk]    adopt an amendment [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lagonosticta senegala [latin]    Rødnebbamarant [norsk]   Red-billed Firefinch [engelsk]   2 at the parking lot of Blue Posts Hotel, Thika 16/11, 5 at Naro Moru River Lodge 18/11, 2 at Lake Baringo 21/11 and 6 here the following day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lage, opprette, skape [norsk]    create [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lag øverst på delta [norsk]    topset beds [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Lagonosticta rubricata [latin]    Svartnebbamarant [norsk]   African Firefinch [engelsk]   1 male in the gorge in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11, 2 in Saiwa Swamp NP 24/11 and 1 at the Mtito Andei Gate, Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
beundrerklubb, venelag [avløserord]    fanklubb [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
nettverksgrensesnittlag [norsk]    network interface layer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagutvikling, lagbygging [avløserord]    teambuilding [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lagringsenhet, lagerenhet [norsk]    drive [engelsk]   (stasjon, drev)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lager for sikkerhetskopi [norsk]    backing store [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vannførende geologisk lag [norsk]    aquifer [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lagre-og-videresend-replikasjon [norsk]    store-and-forward replication [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagesild el. lagasild el. lågåsild [norsk]     lagasild el. lågåsild [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
overkrysning; krysningskanal, gjennomslag [norsk]    crossover [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
huske; svingbevegelse; svingning; utslag [norsk]    swing [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kunngjøre ved oppslag; kunngjøres ved oppslag [norsk]    notice shall be posted [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
underlagsmatriks, (hvis brukt til syntese:) syntesematriks, synteseunderlag [norsk]    support matrix [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen