Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
alizaringult, elagostasin, gallogen, lagistase [norsk]    ellagic acid [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen