Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
lake [konservering]    (zoologi) fiskeart (Lota lota) (fisk) individ av arten ovenfor
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lake [engelsk]    innsjø
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Lake [norsk]    Lota lota [latin]   ferskvann (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
lake [norsk]    burbout, eelpout [engelsk]   lotte [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lake [norsk]    brine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Lake Duck [engelsk]    Trommeand [norsk]   Oxyura vittata [latin]   5 Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
oxbow lake [engelsk]    kroksjø [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU