Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Laks [norsk]    Salmon [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Laks [norsk]    Salmo salar [latin]   anadrom (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
laks [norsk]    Atlantic salmon [engelsk]   saumon [atlantique] [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
laks [norsk]    luossa [kåfjordsamisk]   (fisket i sjøen); (pl.: luosat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
Laksand [norsk]    Common Merganser [engelsk]   Mergus merganser [latin]   WY, ID
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Laksand [norsk]    Common Merganser [engelsk]   Mergus merganser [latin]   Koko Nor, str Nangqiang-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Laksand [norsk]    Common Merganser [engelsk]   Mergus merganser [latin]   Vi hadde to ind. ved River Kosi 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ketalaks [norsk]    Oncorhynchus keta [latin]   (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksesild [norsk]    Maurolicus muelleri [latin]   marin (beinfisker, laksesildfisker, perlemorfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksefiske [norsk]    Fishing salmon [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lakseyngel [norsk]    Salmon fry [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Laksesild  [norsk]    Pearlside [engelsk]   Maurolicus muelleri [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Pukkellaks [norsk]    Oncorhynchus gorbuscha [latin]   (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lakseabbor [norsk]    Micropterus salmoides [latin]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, lakseabborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksefisker [norsk]    Salmoniformes [latin]   Orden (bl.a. gjeddefamilien, vassildfamilien, krøklefamilien, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksestørje [norsk]    Lampris guttatus [latin]   marin (beinfisker, båndfisker, laksestørjefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksefamilien [norsk]    Salmonidae [latin]   Familie (bl.a. laks, ørret, sjøørret, bekkeørret, regnbueørret, pukkellaks, ketalaks, (arktisk)røye/røyr, bekkerøye/bekkerøyr, canadarøye, sik, lagesild, harr)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksesildfisker [norsk]    Stomiiformes [latin]   Orden (bl.a. laksesildfamilien, perlemorfiskfamilien, huggormfiskfamilien, stomiatidefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksesildfamilien [norsk]    Gonostomatidae [latin]   Familie (bl.a. hvitlysfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksetobisfamilien [norsk]    Paralepididae [latin]   Familie (bl.a. stor laksetobis, liten laksetobis)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lakseabborfamilien [norsk]    Centrarchidae [latin]   Familie (bl.a. lakseabbor)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Laksetobisfamilien  [norsk]    Barracudinas [engelsk]   Paralepididae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
stortorsk, storlaks [norsk]    málljar [kåfjordsamisk]   (pl.: málljarat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Laksestørjefamilien [norsk]    Lampridae [latin]   Familie (bl.a. laksestørje)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag