Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lambon [spansk]    En som alltid er sammen med en person for å oppnå noe. Brukes også om elever som gjør alt for læreren, skolelys.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com