Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
landfarming [engelsk]    biologisk rensing, biologisk avfallsbehandling [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen