Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
oppmålingsvesen, landmåler [norsk]    landinspektør [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen