Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
lange [bokmål/riksmål/nynorsk]    forflytte seg med lange skritt - Sånn som du langer i vei, klarer jeg ikke å holde følge! Han langet ut for å ha håp om å rekke toget. (gjerne om tunge ting og/eller over litt avstand): sende, gi Lærlingen langet murstein til en som sto på første trinn av stillaset. med ut (og oftest mot): slå til; gå til angrep på selge narkotiske stoffer og alkohol (utenom lovlige kanaler)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Lange [norsk]    Molva molva [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
lange [norsk]    ling [engelsk]   lingue [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
slange [norsk]    Vipera, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lange  [norsk]    Ling [engelsk]   Molva molva [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
flange [engelsk]    ribbe, flens, kant, krave, fals, rand [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
mélange [engelsk]    mélange, blanding [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Blålange [norsk]    Molva, Gadus [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
disflange [engelsk]    hekte av, koble fra [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Lange renter [norsk]    Renter på lånebevis som har en tilbakebetalingstid på over ett år, ofte kalt for obligasjonsmarkedet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Langebarnfamilien  [norsk]    Pricklebacks [engelsk]   Stichaeidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
krav; kreve, forlange [norsk]    demand [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trenge, behøve; kreve, forlange [norsk]    require [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no