Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
lapin [fransk]    (dyr) Kanin.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lapin [fransk]    kanin [norsk]   rabbit [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone