Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lapiz [spansk]    blyant [norsk]   (se dibujo)
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb