Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
larynx med plica vocalis [latin]    Strupe med stemmebånd [norsk]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge