Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 44 omtrentlig(e)
Glass [norsk]    Slå glass på (skipsklokken), tidsenhet tilsvarende en halvtime. Det er 8 glass i en vakt på 4 timer. Uttrykket skriver seg fra den tid man brukte halvtimeglass til å måle tiden om bord.
Maritim ordliste © MaritimStart
glass [norsk]    Hyalos [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
class [engelsk]    klasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
glass [norsk]    glass [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
glass [norsk]    glass vial [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
glass [norsk]    vial [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
glass [norsk]    glas el. glass [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
flass [norsk]    gatna [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flass [norsk]    ganat [samisk]   (s) (i hodebunnen)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
subclass [engelsk]    underklasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kortplass [norsk]    slot [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
COM class [engelsk]    COM-klasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kortplass [norsk]    expansion slot [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
rørglass [norsk]    tubing vial [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Rasteplass [norsk]    Picnic area [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
In a glass [engelsk]    In vitro [latin]   (In a test tube)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aero-glass [norsk]    Aero Glass [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AxBC class [engelsk]    AxBC-klasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lasse Kjus [norsk]    Lasse Kjuus [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gårdsplass [norsk]    courtyard [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
event class [engelsk]    hendelsesklasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledig plass [norsk]    free space [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledig plass [norsk]    unallocated space [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gårdsplass [norsk]    sallju [kåfjordsamisk]   (pl.: saljut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Bestikkplass [norsk]    En teoretisk beregning av fartøyets posisjon på grunnlag av kurs og fart.
Maritim ordliste © MaritimStart
markedsplass [norsk]    marketplace [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
reklameplass [norsk]    ad space [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
object class [engelsk]    objektklasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidsplass [norsk]    Workplace [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
content class [engelsk]    innholdsklasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
message class [engelsk]    meldingsklasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webmøteplass [norsk]    Web Meeting Place [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
residue class [engelsk]    restklasse [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
sintret glass [norsk]    glass frit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
concrete class [engelsk]    konkret klasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grimolds Plass [norsk]    Grimmauld Place [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Avfarende plass [norsk]    Plassen man seiler fra.
Maritim ordliste © MaritimStart
Observert plass [norsk]    Posisjon bestemt ved minst to stedlinjer, f. eks krysspeiling.
Maritim ordliste © MaritimStart
container class [engelsk]    beholderklasse, oppbevaringsklasse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
attribute class [engelsk]    attributtklasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
permission class [engelsk]    tillatelsesklasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
equivalence class [engelsk]    ekvivalensklasse(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
restriksjonsområde rundt flyplass [norsk]    area around airport where building is restricted [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
lade, fylle, ladning, fylling, fyllingsgrad, lass [norsk]    charge [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen