Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
last [bokmål]    varer eller gods som fraktes med et transportmiddel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
last [engelsk]    sist
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
last [engelsk]    siste, slutt med [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Ordbok / leksikon: 33 omtrentlig(e)
lasta [samisk]    blad [norsk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
-clast [gresk]    som nedbryter [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
laster [norsk]    loader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ballast [norsk]    Lavt anbrakt last (på større skip som regel vann i bunntanker) for å øke fartøyets dyptgående, stabilitet og trim. På gamle seilskip var dette ofte jord og sten. Gå i ballast, være uten last (men med ballast inne).
Maritim ordliste © MaritimStart
Trelast [norsk]    Materialer fremstilt av tømmer.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
lasterom [norsk]    cargo compartment [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
bunnlast [norsk]    bed load [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Skurlast [norsk]    Materialer framstilt direkte av tømmer ved kløving og splitting, se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
lasteskip [norsk]    cargo ship [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Lasteluke [norsk]    Luke over lasterom.
Maritim ordliste © MaritimStart
laste ned [norsk]    download [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
last name [engelsk]    etternavn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Last Name [engelsk]    Etternavn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyttelast [norsk]    payload [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laste opp [norsk]    upload [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyttelast [norsk]    charge utile / C.U. [fransk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fibroblast [norsk]    celle i bindevevet. Fibroblaster danner fibervev, som sener, som støtter og binder sammen alle typer vev.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fibroblast [norsk]    celle i bindevevet. Fibroblaster danner fibervev, som sener, som støtter og binder sammen alle typer vev.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Høvellast [norsk]    Trelast med høvlet glatt overflate som er plan eller er formet med forskjellige profiler.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
lastebærer [norsk]    log skidder [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Vannballast [norsk]    Sjøvann som fylles i tanker på lo side av båten, for å øke båtens stabilitet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
KNASTEPLAST [norsk]    Harde plastplater (Platon) til beskyttelse av for eksempel grunnmur og kjellergulv.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
lastamáhtu [kåfjordsamisk]    bladmark [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lastagoahti [kåfjordsamisk]    løvgamme [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
suspensjonslast [norsk]    suspension load [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
laste ned, hente [norsk]    download [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
last page visited [engelsk]    sist besøkte side [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
laste opp, overføre [norsk]    upload [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fingerskjøtt trelast [norsk]    Lengdeskjøtt trelast ved hjelp av fingerskjøter. Planker skjøtes ved liming sammen i endene til en endeløs streng som kappes i ønskede lengder.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Glassfiberarmert plast [norsk]    GRP [akronym]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
laste på nytt, oppdatere [norsk]    reload [engelsk]   (gjeninnlese)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
last in, first out-metode for lagervurdering [norsk]    last in, first out inventory valuation method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
middelbelastning, gjennomsnittsbelastning, snittlast [norsk]    load average [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no