Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
laster [norsk]    loader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lasterom [norsk]    cargo compartment [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
lasteskip [norsk]    cargo ship [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Lasteluke [norsk]    Luke over lasterom.
Maritim ordliste © MaritimStart
laste ned [norsk]    download [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laste opp [norsk]    upload [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lastebærer [norsk]    log skidder [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
laste ned, hente [norsk]    download [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
laste opp, overføre [norsk]    upload [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
laste på nytt, oppdatere [norsk]    reload [engelsk]   (gjeninnlese)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skjenne på, irettesette, laste [norsk]    chide [engelsk]   [tsjaid] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
få fatt i/tak på, åpne, hente, laste [norsk]    access [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no