Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lasteskip [norsk]    cargo ship [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
motorlasteskip [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening