Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lat – la [ISO-koder]    latin [norsk]   Latin [engelsk]   språket i det gamle Romerriket har romanske språk som datterspråk
Liste over navn på språk © Språkrådet