Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
late som (om); leke; spille (skuespill) [norsk]    pretend [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no