Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
latency [engelsk]    ventetid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
latency [engelsk]    ventetid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
network latency [engelsk]    nettverksventetid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
replication latency [engelsk]    replikeringsforsinkelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft