Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
latterlig [bokmål/riksmål]    som vekker latter
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
absurd, latterlig [norsk]    preposterous [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
latterliggjøre, le av [norsk]    ridicule [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no