Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
laudable [engelsk]    rosverdig, prisverdig, godartet [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
laudable [engelsk]    prisverdig, rosverdig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no