Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Pessimum genus inimicorum laudantes [latin]    Flatterers are the worst type of enemies [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Pessimus inimicorum genus, laudantes [latin]    The worst kind of enemies, those who can praise [engelsk]   (Tacitus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom