Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lcos [norsk]    (Liquic Crystal On Silicone) 3-chip LCD teknologi der lys reflekteres i chipene (panelene) . Aktive piksler dreier P-polarisert lys til S-polarisert. P-polarisert lys blir forkastet, slik at kun S-polarisert lys projiseres. Brukes bl.a. i D-ILA og i Sony’s 4k-projektor
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO