Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
felle av [norsk]    cast off /bend off /fasten off [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Falle av [norsk]    Forandre kurs i retning bort fra vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Falle av [norsk]    Å forandre kurs i retning fra vinden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
spille av [norsk]    play [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
latterliggjøre, le av [norsk]    ridicule [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no