Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lead marker [engelsk]    blymerke [norsk]   (røntgen)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen