Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
lead time [engelsk]    leveringstid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lead time [engelsk]    fullføringstid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
internal lead time [engelsk]    intern leveringstid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
production lead time [engelsk]    produksjonstid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft