Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
leasing [bokmål/nynorsk]    (økonomi) en finansieringsform som kan sees på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering Se også: Google leasing (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Leasing [norsk]    Finansieringsform for leie av produksjonsutstyr, verktøy, biler eller løsøre der utleier forblir eier av utstyret, men der leietageren etter at leieperioden er utløpt har rett til å kjøpe det. Allerede innbetalt leie går vanligvis til reduksjon av kjøpesummen.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
leasing [norsk]    leiefinansiering [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
leasing out [engelsk]    bortfeste [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
leasing out [engelsk]    bortleie [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
For the sake of pleasing [engelsk]    Gratia placenti [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom