Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
least upper bound, supremum [engelsk]    minste øvre skranke [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO