Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
leavddus [samisk]    rank [norsk]   (a) (att leavddos, -vdos-) 'rank, rak'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune