Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
lecture [engelsk]    forelesning irettesettelse, skjennepreken belæring
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lecture [fransk]    lesing
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Lecture [engelsk]    Foredrag [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
lecture [engelsk]    forelesning [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen