Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
lede [bokmål/riksmål]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lede [dansk]    lede
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 28 omtrentlig(e)
glede [norsk]    joy [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
glede [norsk]    gladden [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leder [norsk]    leader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
glede [norsk]    gle el. glede [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
utlede [norsk]    derive [engelsk]   (v.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ledelys [norsk]    Lys i sal og korridorer som koples inn hvis nettstrømmen forsvinner, for at publikum skal finne veien ut.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
ledende [norsk]    conductive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ledetekst [norsk]    command prompt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledelinje [norsk]    leader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lederkode [norsk]    leader code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledeplate [norsk]    baffle plate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lede møte [norsk]    preside over meeting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
samle; lede [norsk]    funnel [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hindre, lede [norsk]    baffle [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
trene, veilede [avløserord]    coache [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
ledetekstvindu [norsk]    command prompt window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
slutte, utlede [norsk]    deduce [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ObFrust, ObGlede [norsk]    ObFrust står for obligatorisk frustrasjon, og skal være med i en artikkel på no.alt.frustrasjoner dersom artikkelen din ellers ikke inneholder en frustrasjon. Tilsvarende ObGlede på no.alt.gledesutbrudd.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
lede; møter ledes [norsk]    meetings are presided over [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
BonusFrust, BonusGlede [norsk]    BonusGlede står for et gledesutbrudd, og kan enten være med i en artikkel på no.alt.frustrasjoner hvis du ikke føler at gleden er verd en egen artikkel, eller som en ekstra-glede i tillegg til "hovedgleden" på no.alt.gledesutbrudd. Tilsvarende for BonusFrust på no.alt.gledesutbrudd.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
utlede, slutte, avlede [norsk]    deduce [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
lystighet, fryd, glede [norsk]    glee [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ledelsen, toppledelsen [norsk]    senior management [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lederne i partigruppene [norsk]    party group leaders [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
ledetekst, kommandolinje [norsk]    prompt [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ledelse (bedrifts-), styring [avløserord]    management [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
ledende null, foranstilt null [avløserord]    leading zero [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
leder, sjef, forretningsfører, impresario, arrangør [avløserord]    manager [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet