Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ledelys [norsk]    Lys i sal og korridorer som koples inn hvis nettstrømmen forsvinner, for at publikum skal finne veien ut.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO