Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ledeplate [norsk]    baffle plate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen