Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
leder [bokmål]    (yrke) En som leder noe, gjerne øverste person, sjef, styrer. (journalistikk) Meningsbærende avisartikkel, skrevet av redaktør eller lederredaksjon. (fysikk, kjemi) Noe som leder elektrisitet godt, materiale med lav motstand for de frie elektroner.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
leder [dansk]    (yrke) leder (journalistikk) leder (fysikk, kjemi) leder
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
leder [norsk]    leader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 23 omtrentlig(e)
veileder [norsk]    tutor [engelsk]   supervisor [PhD level]   (BA and MA level)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Eggleder [norsk]    Rørformet organ som går fra livmoren mot eggstokkene. Fanger opp egget etter eggløsningen.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
eggleder [norsk]    tuba uterina [med. el. latin]   Egglederen er et rørformet organ som fører egget (ovum) fra eggstokken (ovarium) til livmoren (uterus).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
urinleder [norsk]    Ureter, -eris [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lederkode [norsk]    leader code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppeleder [norsk]    Leader of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
studieleder [norsk]    principal investigator [engelsk]   (testing)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Komitéleder [norsk]    Committee Chair [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byrådsleder [norsk]    City Chief Commissioner  [engelsk]   (Head of the City Government)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bedriftsleder [norsk]    business executive [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
hovedveileder [norsk]    main tutor [engelsk]   main supervisor [at PhD level]   (at BA and MA level)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
los, veileder [norsk]    lots [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fraksjonsleder [norsk]    Party spokesman [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bestyrer, leder [norsk]    manager [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fylkesrådsleder [norsk]    mayor [engelsk]   (parlamentarisk modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fagforeningsleder [norsk]    lokal shop steward [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
trompet, eggleder [norsk]    Salpinx, -pingis [gresk]   (lat. syn.: Tuba)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Parlamentarisk leder [norsk]    (Stortinget) lederen av en partigruppe
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Presidentskapets leder [norsk]    chairman of the Presidium [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lederne i partigruppene [norsk]    party group leaders [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Presidentskapets nestleder [norsk]    vice chairman of the Presidium [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Anleggsleder / Byggeplassleder / Byggeleder [norsk]    Har ansvaret for drift av byggeplassen og gjennomføring av byggeprosjektet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
leder, sjef, forretningsfører, impresario, arrangør [avløserord]    manager [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet