Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
left [engelsk]    (retning) venstre (politikk) venstreside
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
left [engelsk]    venstre [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Video Left [engelsk]    Video venstre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
left handed [engelsk]    (-: [emotikon/smiley]   User is left handed
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
left bracket [engelsk]    venstre hakeparentes [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
left-aligned [engelsk]    venstrejustert [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
left-lateral [engelsk]    venstrelengs, venstrevendt sidelengs [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
right-to-left [engelsk]    høyre mot venstre, høyre-mot-venstre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fly In, Top Left [engelsk]    Gli inn, øverst fra venstre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft