Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
lensmann [bokmål/nynorsk]    person med politimyndighet samt ulike sivile oppgaver (historisk) person som mottok et len fra en lensherre (gjerne en konge)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Lensmann [norsk]    The Norwegian sheriff
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
lensmann [norsk]    leanut [kåfjordsamisk]   (pl.: leanuhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune