Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lettsindig [norsk]    gehppesmielalaš; gehppeslunddot [samisk]   (a) 1. (-cc-); 2. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-218: (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
overfladisk, intetsigende, lettsindig [norsk]    frivolous [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com