Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
lever [bokmål]    (anatomi) et organ i virveldyr som spiller en hovedrolle i stoffskiftet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lever [dansk]    (anatomi) lever
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lever [svensk]    (anatomi) lever
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lever [norsk]    Hepar, -atis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lever [norsk]    liver [engelsk]   foie [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lever [engelsk]    vektarm [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lever [norsk]    vuoivvas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 38 omtrentlig(e)
levere [norsk]    deliver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levering [norsk]    delivery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveranse [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å selge eller kjøpe underliggende instrument i henhold til avtalens innløsningskurs.
Derivatordliste © Oslo Børs
cystelever [norsk]    polycystisk leversykdom [med. el. latin]   Cystelever er en sykdom der det dannes lukkede, væskefylte hulrom med glatte vegger i levervevet. Sykdommen kan være arvelig og da ofte sammen med cystenyrer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leverandør [norsk]    supplier [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
leverandør [norsk]    vendor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leverpostei [norsk]    Vuoivvasmeastu [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
leveringskø [norsk]    delivery queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringstid [norsk]    lead time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringssone [norsk]    outbound dock [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsenhet [norsk]    deliverable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsmappe [norsk]    drop directory [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveringsmåte [norsk]    Ship method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveringsmåte [norsk]    shipping method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leverbetennelse [norsk]    hepatitt [med. el. latin]   "Fellesbetegnelse på betennelsesreaksjoner i leveren. De hyppigste årsakene er virusinfeksjoner, og forgiftninger. Sistnevnte gir toksisk hepatitt, og kan komme som følge av medikament(mis)bruk eller alkoholmisbruk. Skaden er som regel avhengig av dosens størrelse. Virushepatitt smitter på forskjellige måter, noen typer gjennom mat og vann, andre typer via blod og plasmaprodukter. De vanligste virusformene er hepatittvirus A, B og C, men det finnes mange flere typer som varierer i smittemåte og alvorlighetgrad for den smittede. Man kan ta vaksine mot bl.a. hepatitt A og B. En annen type hepatitt er såkalt autoimmun, dvs. at det er kroppen selv som skaper sykdommen. Denne formen kalles lupoid hepatitt. Hepatitt kan føre både til skrumplever (levercirrhose) og gulsott (icterus), samt nedsatt leverfunksjon, en tilstand som, i verste fall, kan være dødelig."
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leveringsprosess [norsk]    delivery process [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leverandørgjeld [norsk]    accounts payable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    delivery address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    shipping address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    ship-to address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringskalender [norsk]    shipping calendar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringskostnader [norsk]    delivery cost [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Leveringsbetingelse [norsk]    Freight term [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsbekreftelse [norsk]    advance shipping notice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsbetingelser [norsk]    freight terms [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveranse av opsjoner [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs. Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
leveranse, utbringing [norsk]    delivery [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
gåselever / andelever [norsk]    foie gras [engelsk]   foie gras [fransk]   lever av oppfetet gås eller and
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
leveringskø for postboks [norsk]    mailbox delivery queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levere, gjøre tilgjengelig [norsk]    tillhändahålla [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
levere mat til, beverte; dekke [norsk]    cater [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leverandør av delte ressurser [norsk]    Shared Resource Provider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
levere, tilføre, forsyne, mate [norsk]    deliver [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
leverandør av Internett-innhold [norsk]    Internet content provider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsfrist, tidsfrist, dødstrek [avløserord]    deadline [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Leverandørevaluering og -konsolidering [norsk]    Vendor Evaluation and Consolidation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveransenummer, forsendelsesnummer, forsendelse nummer [norsk]    batch number [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
leveringsstatusvarsling, leveringsstatusvarsling, leveringsstatusvarsling [norsk]    delivery status notification [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft