Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
liigodit [samisk]    avse [norsk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)524: itgo liigut munnje veaháš suinniid 'kan du avse litt høy til meg' //eat mii liigut atnit nu ollu rudaid ' vi har ikke råd til å bruke så mange penger'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune