Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
likevel [bokmål/riksmål/nynorsk]    ikke desto mindre, likefullt
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
likevel [norsk]    dattetge; liikká [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
likevel; ikke desto mindre [norsk]    nevertheless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
likevel; ikke desto mindre [norsk]    nonetheless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no