Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
likt og ulikt [norsk]    bummeránskkat [samisk]   (nfr) //GV43 (pl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune