Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
lim [bokmål/riksmål/nynorsk]    festemiddel i flytende/mykt form.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lim [norsk]    Kolla [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lim [norsk]    glue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lim [norsk]    dapmi [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114 (-m-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 59 omtrentlig(e)
slim [norsk]    Mucus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Olim [latin]    Formerly [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
lime [engelsk]    lime, grønn sitron [norsk]   citron vert [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
limb [engelsk]    skjenkel [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lime [norsk]    dabmet [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114: //dál oažžut dabmet poastamearkka 'Nå kan du klistre på frimerke'; liibmet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
limit [engelsk]    grense, avgrensing [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
limit [engelsk]    grense(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
limit [engelsk]    grenseverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Limtre [norsk]    Limtre er trebjelker der tverrsnittet er bygd opp av bord (lameller) som er limt sammen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Limpkin [engelsk]    Riksetrane [norsk]   Aramus guarauna [latin]   1 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limpkin [engelsk]    Riksetrane [norsk]   Aramus guarauna [latin]   3 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
limiter [norsk]    Elektrisk krets som begrenser signaler over en viss styrke uten å kutte brått ved grensenivået.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
limaktig [norsk]    Kolloideus [gresk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lime inn [norsk]    paste [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
limonata [italiensk]    brus [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
limestone [engelsk]    kalkstein [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
limitless [engelsk]    uten grenser [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Limit kurs [norsk]    Grensekurs investor kan sette ved ordregivelse. Endelig kjøpskurs skal være lik eller lavere ved kjøpsoppdrag, og salgskurs skal være lik eller høyere ved salgsoppdrag, for at ordre skal bli gjennomført.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
limprikker [norsk]    Glue dots [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Limfresing [norsk]    innbindingsmetode hvor ryggen på sidene blir frest bort og påført lim.
Grafisk ordliste © Grøset
Limit Poker [norsk]    Limit Poker [engelsk]   Et spill som har en bestemt minimums- og maksimums innsatsintervall kombinert med forhåndsbestemt antall høyninger.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Limdrenking [norsk]    Forbehandling av overflate med limoppløsning for å redusere innsugning av maling som senere skal påføres, eller for å gi bedre feste for papir, papp, vev eller tapet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
limber board [engelsk]    sandbord [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Limosa fedoa [latin]    Kanelspove [norsk]   Marbled Godwit [engelsk]   MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
limbo, be in [engelsk]    være glemt; sveve i uvisshet; være uviss [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Limosa limosa [latin]    Svarthalespove [norsk]   Black-tailed Godwit [engelsk]   Opptil 300 Cairns 17.-19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa limosa [latin]    Svarthalespove [norsk]   Black-tailed Godwit [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa limosa [latin]    Svarthalespove [norsk]   Black-tailed Godwit [engelsk]   Relativt fåtallig Happy Island. Største antall 60 ind. den 5.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa limosa [latin]    Svarthalespove [norsk]   Black-tailed Godwit [engelsk]   Tre til syv ind. daglig ved Keoladeo og tyve i områdene rundt Sultanpur 4.3. Dette var ikke mye å skryte av sammenlignet med Bund Baretha; her ble 2000 ind. estimert 22.2. Det er lett å forestille seg at fuglene har samlet seg her pga at andre områder har tørket helt eller delvis ut.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa limosa [latin]    Svarthalespove [norsk]   Black-tailed Godwit [engelsk]   Our only sighting was of 10 birds at Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
limit pattern [engelsk]    avgrensingsmønster [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Limitert ordre [norsk]    Oppdrag hvor det blir betinget en bestemt maksimumspris ved kjøp eller minimumspris ved salg.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
som danner lim [norsk]    Kollagenes [gresk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
pickings, slim [engelsk]    småsmuler, smårester; dårlige rester [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Limperforering [norsk]    ved å legge inn perforering i siste strøket i falsingen, kan man klebebinde uten at ryggen freses. Limet presses da inn i perforeringen.
Grafisk ordliste © Grøset
limited company [engelsk]    aksjeselskap [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
limited company [engelsk]    aksjeselskap [norsk]   AS/Ltd [forkortelse]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Limanda limanda [latin]    Sandflyndre  [norsk]   Dab [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
lim/festemiddel [norsk]    Adhesive [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Limosa lapponica [latin]    Lappspove [norsk]   Bar-tailed Godwit [engelsk]   Opptil 50 Cairns 17.-19.11., 10 Philip Island 4.12. og 1 Corner Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa lapponica [latin]    Lappspove [norsk]   Bar-tailed Godwit [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa lapponica [latin]    Lappspove [norsk]   Bar-tailed Godwit [engelsk]   Meget vanlig Happy Island. Største antall 500+ den 7. og 14.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
limited capacity [engelsk]    begrenset kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
limited material [engelsk]    begrenset materiale [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Limosa haemastica [latin]    Svartvingespove [norsk]   Hudsonian Godwit [engelsk]   1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
limit speaking time [engelsk]    innskrenke taletiden [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Limicola falcinellus [latin]    Fjellmyrløper [norsk]   Broad-billed Sandpiper [engelsk]   3 Cairns 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limicola falcinellus [latin]    Fjellmyrløper [norsk]   Broad-billed Sandpiper [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limicola falcinellus [latin]    Fjellmyrløper [norsk]   Broad-billed Sandpiper [engelsk]   Henholdsvis 2 og 1 Happy Island 5. og 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limnornis curvirostris [latin]    Brunryggrørkryper [norsk]   Curve-billed Reedhaunter [engelsk]   5+ Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limnornis rectirostris [latin]    Gråryggrørkryper [norsk]   Straight-billed Reedhaunter [engelsk]   1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limnodromus semipalmatus [latin]    Asiabekkasinsnipe [norsk]   Asian Dowitcher [engelsk]   10+ Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limnodromus semipalmatus [latin]    Asiabekkasinsnipe [norsk]   Asian Dowitcher [engelsk]   Relativt vanlig Happy Island. Største antall 310+ den 7.5. Når fuglene fløy hørtes den karakteristiske gryntende varsellåten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
middel som løser opp lim [norsk]    Un-do [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Limanda,Peuronctes limanda [latin]    Sandflyndre [norsk]   marin (beinfisker, flatfisker, flyndrefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Limbs of a dismembered poet [engelsk]    Disiecti membra poetae [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
limbånd, lydbånd, videobånd, teip [avløserord]    tape (s.) [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
limited properties of work centers [engelsk]    begrensede egenskaper for ressurser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim [latin]    Be patient and tough; some day this pain will be useful to you [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom