Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
lime [bokmål/riksmål/nynorsk]    Klistre noe sammen med lim.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lime [engelsk]    (frukt) lime
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lime [fransk]    (verktøy) fil
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lime [engelsk]    lime, grønn sitron [norsk]   citron vert [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
lime [norsk]    dabmet [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114: //dál oažžut dabmet poastamearkka 'Nå kan du klistre på frimerke'; liibmet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
lime inn [norsk]    paste [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
limestone [engelsk]    kalkstein [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Men are slime [engelsk]    Viri sunt viri [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Poison, slime [engelsk]    Virus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom