Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
lom [bokmål/nynorsk]    (fugl) individ av en av fem arter i lomfamilien
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
lom [norsk]    goalsi [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 29 omtrentlig(e)
Glom [norsk]    Railway station between Oslo and Bergen
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
lomme [norsk]    pocket [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Lomme [norsk]    Pocket [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lompe [norsk]    Pancake of rolled dough, thinner than LEFSE
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lomvi [norsk]    Guillemot [engelsk]   Uria aalge [latin]   OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lomvi [norsk]    láŋgá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
mellom [norsk]    Inter- [latin]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lomre  [norsk]    Lemon sole [engelsk]   Microstomus kitt [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
slalom [FEIL]    slalåm [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
myelom [med. el. latin]    Blodsykdom der plasmacellene er involvert. Symptomene er skjelettsmerter, infeksjonstendens og generell tretthet. Videre er senkningen høy, pasienten har anemi, samt en oppblomstring av umodne plasmaceller i blodet. Røntgenbilder kan påvise tydelige og avgrensede ødeleggelser i skjelettet. Sykdommen fører vanligvis også til økt kalkinnhold i blodet, samt at nyrene påvirkes.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
smålom [norsk]    gahkkor, gahkkur [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Lommebok [norsk]    Wallet [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
lommebok [norsk]    wallet [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lommebok [norsk]    Microsoft wallet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
granulom [med. el. latin]    Godartet svulst av blodårerikt bindevev, som oppstår p.g.a. innkapsling av et fremmedlegeme eller avleiring av andre stoffer i kroppsvevet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
papillom [med. el. latin]    Godartet, vortelignende svulst som utgår fra hud eller slimhinne.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Lomaspurv [norsk]    Collared Warbling-Finch [engelsk]   Poospiza hispaniolensis [latin]   2 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 10+ Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lommeside [norsk]    Pocket page [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
skift mellom [norsk]    alternate (alt) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Amerikastorlom [norsk]    Arctic Loon [engelsk]   Gavia pacifica [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
plutselig flom [norsk]    flash flood [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Lomameisetyrann [norsk]    Pied-crested Tit-Tyrant [engelsk]   Anairetes reguloides [latin]   5+ Santa Eulalia Valley 30.8., 5 Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lommelykt; fakkel [norsk]    torch [engelsk]   [tåtsj] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Lomre / Bergflyndre [norsk]    Microstomus kitt [latin]   marin (beinfisker, flatfisker, flyndrefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
ignimbritt, askeflom [norsk]    ignimbrite [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Lomano Tresor Lua-Lua  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
lommespiller, lommedisko [avløserord]    walkman [norsk]   jf. discman
Norske avløserord for importord © Språkrådet
gå/bla gjennom, bla/veksle mellom [norsk]    cycle [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lommedisko (for cd), lommespiller (for cd) [avløserord]    discman [norsk]   jf. walkman
Norske avløserord for importord © Språkrådet