Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
lotnašuvvan; oapme [samisk]    annenhånds [norsk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune