Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
lovgivning [norsk]    legislation [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Lovgivning [norsk]    Legislation [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
lovgivning [norsk]    láhkamearrádus [samisk]   (s) ???
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
valglovgivning [norsk]    legislation relating to elections [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
sivillovgivning [norsk]    civil legislation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
prosesslovgivning [norsk]    procedural legislation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
utlendingslovgivning [norsk]    immigration legislation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
forvaltningslovgivning [norsk]    legislation relating to public administration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
alminnelig sivillovgivning [norsk]    general civil legislation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
pris- og konkurranselovgivning [norsk]    legislation relating to prices and competition [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
alminnelig forvaltningslovgivning [norsk]    general legislation relating to public administration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
regnskaps- og revisjonslovgivning [norsk]    legislation relating to accounting and auditing [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget