Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
luondu; luondduriika [samisk]    natur [norsk]   (s) luondu (-ndd-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)583: luondduriika (-ikk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune