Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
lyske [norsk]    goddit dihkiid [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-242: goddit (-tt-) dihkiid
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Lyskebrokk [norsk]    Brokk gjennom lyskekanalen.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
lyskebåndet [norsk]    ligamentum inguinale [med. el. latin]   En kraftig sene som går på skrå mellom fremre hoftekant (spina iliaca anterior superior) og symfysen (symphysis pubis).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no